master's thesis
Upravljanje pomorskim dobrom na primjeru grada Novalje

Ante Peranić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Tourism and Hospitality Management