Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama
Nika Dolenc
Promjene izazvane porastom turističkog prometa i promjenom strukture gostiju koji traže sadržajniji odmor u očuvanoj prirodi s mogućnošću edukacije, rekreacije i zabave dovode do potrebe za preispitivanjem dosadašnjega modela razvoja turizma na zaštićenim gradskim površinama. Zagreb ima očuvanu parkovnu baštinu koja čini važan element u turističkoj ponudi grada. Spoj prirodnih ljepota s kulturnim resursima u cilju stvaranja novog turističkog proizvoda može potaknuti...
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta
Robert Ribarić
Znanstveno istraživanje u ovoj doktorskoj disertaciji provedeno je u dva smjera, prvo, teorijsko istraživanje modela koncepcije razvoja i drugo, implementacija modela koncepcije razvoja na razini turističke destinacije i hotelskoga poduzeća. Turističko tržište determinirano je dinamikom koja otvara potrebe za stalnim promjenama i prilagodbama, budućnost postaje sve neizvjesnija i nestabilnija, stoga je i razvoj turističke destinacije i hotelskoga poduzeća uvjetovan strateškim...
Izvještavanje o okolišu
Izvještavanje o okolišu
Dubravka Krivačić
Odgovornost za okoliš, ugrađena u sustav upravljanja okolišem, važan je element konkurentske prednosti poslovnog subjekta, a računovodstvo okoliša i izvještavanje o okolišu neizostavni instrumenti upravljanja poslovnim procesima. Međunarodni okviri izvještavanja o okolišu, zakonodavstvo, ali i zahtjevi dionika nameću potrebu promišljanja o kvantiteti i kvaliteti informacija koje poslovni subjekti trebaju izvještavati. Uspostava sustava upravljanja okolišem postavlja temelje za...
Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom
Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom
Vanja Ivanović
Predmet znanstveno-aplikativnog istraživanja ove doktorske disertacije ogleda se u znanstvenom i stručnom istraživanju sveobuhvatnosti konjičke industrije s naglaskom na mogućnosti implementiranja konjičke industrije na turističko tržište u svrhu širenja turističke ponude i/ili usluga, te poticanja atraktivnosti i posebnosti turističke destinacije te, s druge strane, otvaranja novih poslovnih mogućnosti za već postojeće sudionike konjičke industrije, ali i one koji će to tek...
Održivi turistički razvoj priobalne destinacije
Održivi turistički razvoj priobalne destinacije
Draženka Birkić
Nekontroliran i loše upravljan razvoj turizma priobalnih destinacija sa sobom povlači brojne negativne posljedice, a jedna je od njih i gubitak konkurentnosti i tržišne pozicije priobalne destinacije. Turistička industrija vrlo sporo prihvaća načela održivosti, što i ne čudi s obzirom na samu suštinu turističke industrije čije je djelovanje motivirano isključivo ekstra zaradom. Predmet istraživanja ovoga doktorskog rada jest problem upravljanja razvojem turizma priobalnih...
Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima
Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima
Maja Vizjak
Globalizacija se sve češće spominje u suvremenoj politologiji, socijologiji i ekonomskim znanostima. Globalizacija je proces integracije i interakcije upravljan od strane međunarodnih financijskih institucija, a ima značajan utjecaj na kulturu, okoliš, ekonomski razvoj i prosperitet, političke sustave te blagostanje ljudi u društvima i zajednicama u cijelome svijetu. Globalizacija se opisuje kao zamjena lokalnog nadzora globalnim, putem kojeg se državnocentrično djelovanje i uvjeti...
Uloga lokalne samouprave u planiranju i promicanju održivog razvoja turističke destinacije
Uloga lokalne samouprave u planiranju i promicanju održivog razvoja turističke destinacije
Morena Mičetić Fabić
Turizam stvara značajne ekonomske, ekološke, kulturne i društvene utjecaje na turističku destinaciju. Osim pozitivnih, turizam ima i negativne utjecaje koji se očituju prvenstveno kroz degradaciju okoliša i kulturne i povijesne baštine. Istovremeno, razvoj turizma ovisi upravo o kvaliteti okoliša i očuvanosti kulturne i povijesne baštine u turističkoj destinaciji. Zbog toga je nužno planirati i upravljati razvojem turizma prema načelima održivog razvoja. Na razini turističkih...
Utjecaj percepcije sigurnosti na razvoj poduzetništva u turizmu
Utjecaj percepcije sigurnosti na razvoj poduzetništva u turizmu
Danijel Vučenović
U doktorskoj disertaciji s naslovom “Utjecaj percepcije sigurnosti na razvoj poduzetništva u turizmu” istražuje se sigurnost u turizmu s teorijskog i praktičnog aspekta. Pri tome se nastoji utvrditi povezanost između sigurnosti u turizmu i razvoja poduzetništva, odnosno kako percepcija sigurnosti kod turista utječe na poduzetničke aktivnosti u turističkoj destinaciji. Polazi se od činjenice da negativne implikacije sigurnosti pogađaju sve dionike u turističkoj destinaciji, a...