završni rad
Strateški pristup razvoju enofilskog turizma u Republici Hrvatskoj

Ivana Fero (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu