disertacija
Dinamika djelovanja tržišta kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske

Goran Dobrojević (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu