disertacija
Kvalitativne i kvantitativne odrednice turističke potrošnje na razini destinacije

Daniela Soldić Frleta (2015)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu