Rad dostupan nakon 2019-03-16
disertacija
Menadžment zadovoljstva gosta u hotelijerstvu primjenom programa Loyalty

Marina Laškarin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu