disertacija
Turistički događaji temeljeni na baštini i konkurentnost turističke ponude

Danijel Drpić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu