završni specijalistički
Mjerenje kvalitete usluga u Thalasso Wellness centru Opatija primjenom SERQUAL modela

Luka Škifić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu