disertacija
Turizam kao izvor financiranja uduga u turističkim destinacijama

Lorena Dadić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu