diplomski rad
Razvojne mogućnosti specifičnih oblika turizma općine Barban

Morena Pačić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu