diplomski rad
Sportski događaji u funkciji unapređenja kvalitete turističke ponude
primjer grad Split

Ana Milin (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu