završni rad
Elementi marketinškog miksa hotela Park u Čakovcu

Mišel Matulin (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu