završni rad
Razvoj i značaj Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu

Simona Žikić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu