disertacija
Održivi turistički razvoj priobalne destinacije

Draženka Birkić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu