disertacija
Izvještavanje o okolišu
odgovornom poslovnom praksom do poslovne održivosti

Dubravka Krivačić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu