Rad nije dostupan
disertacija
Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima

Maja Vizjak (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu