Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Profiling bicycle tourists: a case of Croatia

Kovačić, Nataša (2015)