disertacija
Utjecaj percepcije sigurnosti na razvoj poduzetništva u turizmu

Danijel Vučenović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu