završni specijalistički
Kvaliteta zdravstvenih usluga
koncept i mjerenje

Irena Regent Turkalj (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu