završni specijalistički
Obilježja i razvojne perspektive zdravstvenog turizma u gradu Crikvenici

Daniela Butorac (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu