završni specijalistički
Osobe treće životne dobi u zdravstvenom i medicinskom turizmu

Jasna Ivšić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu