završni specijalistički
Audio menadžment u razvoju i brendiranju turizma otoka Krka

Nataša Jurina (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu