diplomski rad
Kulturne i kreativne industrije u funkciji razvoja turizma grada Splita

Maja Anđelić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu