diplomski rad
Upravljanje imidžem grada Klanjca na turističkom tržištu

Ivana Žigman (2016)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu