završni rad
Primjena marketinškog miksa u poslovanju hotela Esplanade

Luka Sarić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu