Pages

 Razvoj turizma grada Varaždina
Razvoj turizma grada Varaždina
Marija Đurinić
In der Abschlussarbeit wird die Entwicklung des Tourismus in der Stadt Varaždin behandelt. Es wird beschrieben, was die wichtigsten Eigenschaften sind, die es im Vergleich zu anderen Städten, einzigartig machen und was, eine Stadt wie Varaždin, einem modernen Touristen, der auf der Suche nach etwas Neuem, Günstigem und Einzigartigem ist, anbieten kann. Obwohl das historische Schicksal beraubte Varaždin der Möglichkeit, zu einer der größten Städten, bzw. der Hauptstadt von Kroatien...
Advent kao konkurentni kulturno turistički proizvod grada Zagreba
Advent kao konkurentni kulturno turistički proizvod grada Zagreba
Ana Škarica
Današnji kulturni turisti su iskusniji i znaju što traže. Ponuda kulturnog turizma treba biti veća i bolja. Više nije dovoljno ponuditi kulturne atrakcije kako bi turist bio zadovoljan. Treba pratiti potražnju i povećavati ponudu. Kultura se uvijek u turizmu pojavljuje kao jedan od glavnih elemenata nekog turističkog proizvoda. Destinacije sve više shvaćaju važnost kulturnog turizma i kulturni turizam gledaju kao strategiju za turističku revitalizaciju. Jer kako turizam raste,...
Advent kao turistički događaj - primjer grada Zagreba
Advent kao turistički događaj - primjer grada Zagreba
Ana Družanović
Događaji u turizmu novi su trend današnjice privlačenja turista u destinaciju. Sa ponudom većom od sunca i mora, organizacijom događaja turist doživljaja nova iskustva i istražuje drugačiju turističku ponudu. Turistički događaji nude destinaciji veliku ekonomsku korist koju treba prepoznati i uključiti sve segmente u završni proizvod. U organizaciji događaja potrebna je kreativnost i inovativnost, kojom se privlači turist te se stvara imidž o destinaciji. Brzim tržišnim...
Advent u Zagrebu kao oblik kulturnoga turizma
Advent u Zagrebu kao oblik kulturnoga turizma
Lana Kunina
Tema ovog završnog rada je Advent u Zagrebu kao oblik kulturnoga turizma. Na samom početku rada definiran je turizam kao pojam, potom su obrađeni selektivni oblici turizma, njihov povijesni razvoj te njihova podjela. Najveći naglasak stavljen je na kulturni turizam kao jedan od selektivnih oblika. Potom se u radu obrađuje grad Zagreb kao turistička destinacija, povijest grada, turističke atrakcije koje Zagreb nudi te se iznosi broj ostvarenih noćenja i dolazaka kako stranih tako i...
Aktivne mjere zapošljavanja mladih u Republici Hrvatskoj
Aktivne mjere zapošljavanja mladih u Republici Hrvatskoj
Elvira Ginovski
Težište ovog završnog rada je na prikazu zabrinjavajućih podataka o visokoj stopi nezaposlenih mladih u Republici Hrvatskoj. Trenutno, prema posljednjim podacima EUROSTAT-a za siječanj 2017. godinu, Hrvatska bilježi stopu nezaposlenosti od 11,3% što je svrstava na dvadeset i četvrto mjesto, a odmah iza nje su Italija, Cipar, Španjolska i Grčka. Europska unija već nekoliko godina uzastopno naglašava problem nezaposlenih mladih, pa se često u literaturi može naći na pojam...
Aktivni i pasivni bankarski poslovi
Aktivni i pasivni bankarski poslovi
Ivona Jurčić
Banke treba proučavati od njihovih najranijih početaka, da bi se mogle shvatiti i razumjeti suvremene promijene u bankarskim sustavima. Značaj poslovnih banaka proizlazi iz financijskog potencijala svih poslovnih banaka, te funkcija koje obavljaju. Cilj ovog diplomskog rada je čitateljima kroz aktivne i pasivne bankarske poslove približiti bankarsko poslovanje. Uz bankarsko poslovanje u radu se kroz poglavlja nastoji opisati vrsta banaka i poslovanje banaka. U Republici Hrvatskoj...
Alternativne metode vrednovanja poduzeća
Alternativne metode vrednovanja poduzeća
Ida Pelčić
Vrednovanje poduzeća kompleksan je pojam koji zahtijeva detaljnu analizu i obradu strukture poduzeća i financijskih podataka analiziranog poduzeća. Metode vrednovanja poduzeća daju nam uvid u sadašnje financijsko stanje poduzeća te daju smjernice za poboljšanje poslovanja. Poduzeće Lazić d.o.o. obrađeno je na temelju financijskih izvještaja Bilance i Računa dobiti i gubitka te analizirano knjigovodstvenom metodom i metodom rezidualnog dohotka (EVA). Na temelju dobivenih podataka...

Pages