Pages

Alternativne metode vrednovanja poduzeća
Alternativne metode vrednovanja poduzeća
Ida Pelčić
Vrednovanje poduzeća kompleksan je pojam koji zahtijeva detaljnu analizu i obradu strukture poduzeća i financijskih podataka analiziranog poduzeća. Metode vrednovanja poduzeća daju nam uvid u sadašnje financijsko stanje poduzeća te daju smjernice za poboljšanje poslovanja. Poduzeće Lazić d.o.o. obrađeno je na temelju financijskih izvještaja Bilance i Računa dobiti i gubitka te analizirano knjigovodstvenom metodom i metodom rezidualnog dohotka (EVA). Na temelju dobivenih podataka...
Analiza financijskih izvještaja – temelj procjene vrijednosti poslovnoga subjekta
Analiza financijskih izvještaja – temelj procjene vrijednosti poslovnoga subjekta
Monika Šuput
Završni rad prikazuje postupke procjene realne vrijednosti poslovnog subjekta putem analize temeljnih financijskih izvještaja, predstavljene na primjeru poduzeća Maistra d.d.
Analiza i značaj standarda hotelskih poduzeća na području Dubrovačko–neretvanske županije
Analiza i značaj standarda hotelskih poduzeća na području Dubrovačko–neretvanske županije
Ivan Musladin
U cilju pružanja veće razine kvalitete svojih usluga te ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata, sve se više hotelskih poduzeća odlučuje za implementaciju hotelskih standarda u svoje poslovanje. Oni predstavljaju temelj uspješnog poslovanja i služe kao glavni alat u ostvarivanju glavnog cilja, a to je zadovoljstvo gostiju. Standardima se definiraju pravila ponašanja i način pružanja usluga gostima. Neki standardi definirani su od strane države i kao takvi predstavljaju obvezu...
Analiza kulturno - turističkog tržišta u Dubrovniku
Analiza kulturno - turističkog tržišta u Dubrovniku
Margareta Vukmirović
U završnom radu obrađuju se teme turizma, kulturnog turizma i njegovo definiranje, kulturne baštine, analizira se kulturno – turističko tržište grada Dubrovnika., te se prikazuju stavke potrebne za razvoj kulturnog turizma na tom području kao i održivi razvoj. Završni rad prikazuje karakteristike vezane za ponudu i potražnju kulturno – turističkog proizvoda Dubrovnika, iznosi statističke podatke vezane za isto, analiziraju se kulturne atrakcije na području Dubrovnika, te se...
Analiza kulturno-turističkog tržišta u Njemačkoj
Analiza kulturno-turističkog tržišta u Njemačkoj
Danijela Grubišić
U svjetskoj ekonomiji turizam ima veliku ulogu, a daljnji razvoj svjetskog turizma ovisit će o prilagođavanju proizvoda turizma i usluga turizma suvremenim trendovima tržišta a sve veći doprinos imaju specifični oblici turizma. Jedan od specifičnih oblika turizma je i kulturni turizam koji Njemačkoj nudi visoku konkurentsku prednost na svjetskom tržištu koje je iz dana u dan zahtjevnije i nudi široku lepezu proizvoda. Kultura predstavlja temelj turističkog proizvoda velikog broja...
Analiza kvalitete web-stranica hotela u Zagrebačkoj županiji
Analiza kvalitete web-stranica hotela u Zagrebačkoj županiji
Nikolina Hruševar
Turizam je danas od velike važnosti za cjelokupni gospodarski razvoj Hrvatske. Sve više korisnika planira svoje odmore i putovanja pretražujući zanimljive i privlačne web stranice te je zbog toga potrebno sve više ulagati u podizanje kvalitete sadržaja i funkcionalnosti web stranica. Svrha rada je analiza kvalitete web stranica hotela Zagrebačke županije i Grada Zagreba kategoriziranih sa 4 i 5*. U analizi sudjeluje uzorak od 16 hotela. Cilj rada je vidjeti koliko su kvalitetno...
Analiza ponude nautičkog turizma u Sjevernom Jadranu
Analiza ponude nautičkog turizma u Sjevernom Jadranu
Nikola Božić
Hrvatska je obala kao takva vrlo atraktivna i privlačna nautičarima, a posebno je kao takvo zanimljivo područje sjevernog Jadrana zbog svojeg geografskog položaja, te blizine emitivnih tržišta. Nautički turizam kao takav predstavlja vrlo perspektivan oblik suvremene turističke ponude, koju temelji na svojim prirodnim resursima. Cilj završnog rada je istaknuti značaj sjevernojadranskih nautičkih luka. Značaj teme očituje se u blizini turistički emitivnih zemalja i nautičkom...
Analiza poslovne uspješnosti Privredne banke Zagreb d.d.
Analiza poslovne uspješnosti Privredne banke Zagreb d.d.
Kristina Zec
Nezamislivo je donositi poslovne odluke bez gledanja na njihove moguće učinke vidljive u financijskim izvještajima. Naime, osvrne li se na praksu, može se zaključiti da se u njoj javlja nedovoljno razumijevanje financijskih izvještaja te se onda postavlja pitanje, kakva je kvaliteta donesenih poslovnih odluka. Financijski izvještaji predstavljaju podlogu i polaznu „točku“ poslovanja poduzeća kako bi se dobili potrebni podaci. Oni moraju pružiti istinit i pouzdan prikaz...
Analiza prirodne resursne osnove koja sudjeluje u turističkom proizvodu zapadne obale Istre
Analiza prirodne resursne osnove koja sudjeluje u turističkom proizvodu zapadne obale Istre
Pino Brožić
Kada se govori o zapadnoj obali Istre te o prirodnim resursima koji utječu na njezin turizam , bitno je spomenuti da ta simbioza funkcionira poprilično dobro. Pa čak i bolje nego prije 30 godina kada je počeo masovni turizam u Istri. To je vidljivo iz mnogih pokazatelja, a jedan od tih je ekosustav, što rezultira povratkom nekih zaštićenih vrsti kao što je Sredozemna medvjedica. Iako se čini da se stvari popravljaju, pogotovo što u zadnje vrijeme raste broj turista , kao i broj ...
Analiza prirodnih resursa na kojima se zasniva turistička ponuda Osječko–baranjske i Vukovarsko–srijemske županije
Analiza prirodnih resursa na kojima se zasniva turistička ponuda Osječko–baranjske i Vukovarsko–srijemske županije
Sara Zobundžija
U radu su analizirani prirodni resursi Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te njihov utjecaj na razvoj turizma u tim županijama. U teorijskom dijelu rada pojašnjeni su selektivni oblici turizma te su analizirani geografski elementi i prirodni resursi Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Nadalje, analizirana je trenutačna ponuda koja se bazira na prirodnim resursima tih županija. Istraživački dio rada proveden je u siječnju i veljači 2017. godine....
Analiza rizika ekspanzije poslovanja na primjeru poslovnoga subjekta „X“
Analiza rizika ekspanzije poslovanja na primjeru poslovnoga subjekta „X“
Karlo Bačić
U znanstvenom radu podijeljene su investicije s obzirom na tržište ulaganja. Definirane su realne i financijske investicije te je prikazana vrlo detaljna podjela unutar obje, ali je veća pažnja podarena financijskim investicijama. Nadalje je pisano o riziku investiranja te su objašnjenje metode minimiziranja rizika u poslovanju poduzeća i investiranja u vrijednosne papire putem diversificiranja. U posljednjem poglavlju pisano je o poslovni subjekt „X“ te planu investiranja u...
Analiza sadržaja web-stranica hotelskih poduzeća
Analiza sadržaja web-stranica hotelskih poduzeća
Suzana Vuković
Suvremeni turisti prilikom planiranja svojih putovanja informacije većinom traže na Internetu. Stoga se nameće važnost kvalitete sadržaja web-stranica hotelskih poduzeća. Osnovni cilj ovog završnog rada bio je utvrditi kvalitetu sadržaja web-stranica hotelskih poduzeća Istarske županije. U radu su u teoretskom dijelu definirani koncepti kvalitete usluga, zadovoljstva klijenta i kvalitete web-stranica. U empirijskom dijelu rada analizirana su očekivanja i percepcija kvalitete...

Pages