disertacija
Poslovna izvrsnost hotela u okruženju informacijsko-komunikacijske tehnologije

David Poropat (2013)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu