disertacija
Ekonomski položaj hrvatskoga hotelijerstva i mjere ekonomske politike

Daniel Dragičević (2013)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu