Benchmarking hrvatskog hotelijerstva (izvještaj za 2014. godinu)
Benchmarking hrvatskog hotelijerstva (izvještaj za 2014. godinu)
Cerović Zdenko
Janković Sandra
Peršić Milena
Stroligo Herceg Gabi
Menadžment turističke organizacije i destinacije
Menadžment turističke organizacije i destinacije
Magaš Dragan
Vodeb Ksenija
Zadel Zrinka
Principi i praksa turizma i hotelijerstva
Principi i praksa turizma i hotelijerstva
Galičić Vlado
Laškarin Marina
Retrospektiva turizma Istre
Retrospektiva turizma Istre
Šuligoj Metod
Brezovec Tomi
Kukanja Marko
Medarić Zorana
Sinkovič Ljudmila
Lončarić Dina
Rudan Elena
Zadel Zrinka
Strategija razvoja Grada Opatije
Strategija razvoja Grada Opatije
Blažević Branko
Peršić Milena
Smolčić Jurdana Dora
Perić Joža
Maškarin Ribarić Helga
Bašan Lorena
Jelušić Adriana
Krstinić Nižić Marinela
Šverko Grdić Zvonimira
Jurišević Brčić Živa